विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन

विकास आयुक्त
वीएसईजेड, डूववाडा,
विशाखापट्टनम, 530046
दूरभाष: 91-891-2754577, 2587555
फैक्स: 91-891-2587352
ई-मेल: dc[at]vsez[dot]com
वेबसाइट: www.vepz.com external link

Last Updated:27-11-2018

slider